Committees 2018-03-07T14:13:28+00:00

Committees

Organizing committee of the 12th Symposium

President: Dr Christos Arvanitidis

Vice-President: Dr Theodoros Kanellopoulos

Secretary General: Dr Vasilis Gerovasileiou

Executive Secretariat: Angeliki Gkouvousi

Treasurer: Niki Tsangi

Members:

Nontas Glenis

Maria Laiaki

Moshoula Leivadara

Valia Loukaidi

Danai Mantopoulou

Maria Naletaki

Nadia Papadopoulou

Alkiviadis Papageorgiou

Froso Patmanidi

Wanda Plaiti

Manolis Stefanakis

Evangelia Strogyloudi

Panagiotis Trachalakis