ΠΡΑΚΤΙΚΑ

11ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
HCMR PUBLICATIONS

11ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας

HCMR PUBLICATIONS
PDF

Διακήρυξη για την ανάπτυξη Θαλάσσιου Χωτοταξικού Σχεδιασμού στην Ελλάδα

PDF
Οργάνωση
Το 11ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας συνδιοργανώνεται από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Εργαζομένων και τον Σύλλογο Ερευνητών του Eλληνικού Kέντρου Θαλάσσιων Ερευνών σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας του Πανεπιστημίου Αιγαίου (www.mar.aegean.gr), υπό την αιγίδα του ΕΛΚΕΘΕ (www.hcmr.gr).
Σκοπός
Το 11ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας, αποτελεί πλέον θεσμό για το ΕΛ.ΚE.Θ.Ε., περισσότερα…
Οργανωτική επιτροπή

Πρόεδρος: Δρ. Παρασκευή Καραχλέ
Αντιπρόεδρος: Δρ. Σουλτάνα Ζερβουδάκη
Γενικός Γραμματέας: Δρ. Αντωνία Γιαννακούρου
Ειδική Γραμματεία: Αγγελική Γκουβούση
Ταμίας: Παναγιώτης Τραχαλάκης

Μέλη:
περισσότερα…

Θεματικές Ενότητες

Οι εισηγήσεις που θα παρουσιασθούν στο 11ο Συμπόσιο προφορικά ή με τη μορφή αναρτημένων παρουσιάσεων (poster) μπορούν να εντάσσονται σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες θεματικές ενότητες: περισσότερα

Τόπος & Χρόνος
Το 11ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας (11ο Συμπόσιο) θα πραγματοποιηθεί στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη, από την Πέμπτη 14 Μαΐου μέχρι την Κυριακή 17 Μαΐου 2015. Η επίσημη έναρξη του συνεδρίου θα γίνει το βράδυ της Τετάρτης 13 Μαϊου 2015
Γλώσσα
Επίσημες γλώσσες του 11ου Συμποσίου θα είναι η Ελληνική και η Αγγλική.
Κοινωνικές εκδηλώσεις
Η Οργανωτική Επιτροπή του Συμποσίου προγραμματίζει σειρά κοινωνικών εκδηλώσεων για τους συμμετέχοντες και τους/τις συνοδούς τους.
1η Ενημερωτική Εγκύκλιος
1η Ενημερωτική Εγκύκλιος 11ου Πανελλήνιου Συμποσίου Ωκεανογραφίας & Αλιείας (gr) (en)

2η Ενημερωτική Εγκύκλιος
2η Ενημερωτική Εγκύκλιος 11ου Πανελλήνιου Συμποσίου Ωκεανογραφίας & Αλιείας (gr) (en)

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

11ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

Τελευταία νέα

Σχόλια

Έναρξη υποβολής εργασιών για το 11ο Συμπόσιο (Υποβολή εργασιών
Οργανωτική επιτροπή
Σας καλωσορίζουμε στο 11ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας
Οργανωτική επιτροπή
Το 11ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας θα πραγματοποιηθεί στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Πανεπιστημιακή Μονάδα Λέσβου, Μυτιλήνη.
Οργανωτική επιτροπή
11ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας, Mυτιλήνη 13-17 Μαΐου 2015
Οργανωτική επιτροπή

Φωτογραφίες